DoseofJoanna.com Food,Healthy lifestyle,Slabire sanatoasa How to burn calories faster (Cum arzi rapid calorii?)

How to burn calories faster (Cum arzi rapid calorii?)

EN:

When we talk about rapid calorie burning and weight loss, regardless of age, we need to consider AMPK. This is an enzymatic protein that helps you lose weight. Some people already have it activated in their bodies, which is why we see those individuals who always stay slim no matter what they eat, while others envy them. If you want to lose weight and accelerate the process, here are some very useful pieces of information that will certainly help you:

What is AMPK? AMPK (adenosine monophosphate-activated protein kinase) is an enzymatic protein that functions as a metabolic sensor in our cells. AMPK plays a crucial role in regulating energy metabolism and coordinating the cellular response to changes in nutrients and energy.

AMPK is activated when the level of adenosine monophosphate (AMP) increases in cells, signaling that cellular energy levels are low, and the level of adenosine triphosphate (ATP), which is the primary energy molecule in cells, is reduced. AMPK acts to restore cellular energy levels through various mechanisms, such as increasing glucose uptake and fatty acid oxidation, stimulating the production of mitochondria (the energy powerhouses of the cell), and inhibiting glucose production in the liver.

AMPK activation is associated with numerous health benefits, including improved insulin sensitivity, reduced inflammation, promotion of autophagy (a cellular recycling process), and regulation of lipid and carbohydrate metabolism. Therefore, AMPK has become an important target in research and the development of strategies for treating metabolic conditions such as type 2 diabetes, obesity, and cardiovascular diseases.

How to activate AMPK? 3 effective methods High-intensity exercises (cardio) These include activities like running, brisk walking, stair climbing, jump rope, and many more. However, for beginners, it’s always safer to exercise with a trainer and start at a slower pace to avoid injury.

Advantages and disadvantages

Unfortunately, high-intensity training may not be immediately possible for everyone, especially those already struggling with excess weight. However, exercise is widely accepted as one of the best ways to improve health and activate AMPK.

  1. Ice Baths

Cold water immersion has gained more attention lately as it can be beneficial when done safely.

Advantages and disadvantages

Ice baths have been shown to activate AMPK in rodent studies. Human studies have not been conducted yet, but considering how similarly we respond to stimuli, this could have the same effect on humans.

If you are comfortable with cold exposure, consult your doctor and give this method a try.

  1. Guided intermittent fasting (not a starvation diet!)

I cannot emphasize this enough. I’ve seen many people fail in their intermittent fasting journey because they restrict themselves too much, thinking they need to starve to get results.

To activate AMPK through intermittent fasting, a person should not drastically reduce their food intake.

Instead, they should follow a personalized approach to fasting. This also eliminates concerns about tracking, searching for healthy recipes, counting, and more.

For healthy weight loss and improved metabolism, it’s essential to follow a personalized approach to fasting.

RO: Atunci cand discutam despre arderea rapida a caloriilor consumate si automat despre slabire, indiferent de varsta, trebuie sa luam in considerare AMPK. Aceasta este o proteina enzimatica si te ajuta sa slabesti. Unele persoane o au deja activata in organism si de aici avem in jurul nostru acele persoane care sunt mereu slabe, indiferent de ce mananca, iar altii se uita cu invidie la ei. Daca vrei sa slabesti si sa accelerezi procesul in sine, iata mai jos cateva informatii foarte utile, ce te vor ajuta cu siguranta:

Ce este AMPK?

AMPK (adenosine monophosphate-activated protein kinase) este o proteină enzimatică care funcționează ca un senzor metabolic în celulele noastre. AMPK are un rol crucial în reglarea metabolismului energetic și în coordonarea răspunsului celular la schimbările de nutrienți și de energie.

AMPK este activată atunci când nivelul de adenozină monofosfat (AMP) crește în celule, semnalizând că nivelul de energie celulară este scăzut, iar nivelul de adenozină trifosfat (ATP), care este molecula principală de energie în celule, este redus. AMPK acționează astfel pentru a restabili nivelurile de energie celulare prin mai multe mecanisme, cum ar fi creșterea captării de glucoză și a oxidării acizilor grași, stimularea producției de mitocondrii (care sunt centralele energetice ale celulei) și inhibarea producției de glucoză în ficat.

Activarea AMPK este asociată cu numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi îmbunătățirea sensibilității la insulină, reducerea inflamației, promovarea autofagiei (un proces de reciclare celulară) și reglarea metabolismului lipidic și glucidic. Prin urmare, AMPK a devenit o țintă importantă în cercetarea și dezvoltarea de strategii pentru tratarea afecțiunilor metabolice, cum ar fi diabetul de tip 2, obezitatea și bolile cardiovasculare.

Cum activam AMPK? 3 metode eficiente

  1. Exerciții de mare intensitate (cardio)

Acestea includ alergatul, mersul rapid, urcatul scărilor, săritul coardei și multe altele. Cu toate acestea, pentru un începător, este întotdeauna mai sigur să facă exerciții cu un antrenor și să înceapă cu un ritm mai lent pentru a evita rănirea.

Avantaje și dezavantaje

Din păcate, antrenamentul de mare intensitate nu este imediat posibil pentru toată lumea, în special dacă aceștia se luptă deja cu kilogramele în plus. Cu toate acestea, exercițiul fizic este larg acceptat ca una dintre cele mai bune modalități de îmbunătățire a sănătății și de activare a AMPK.

2. Băi cu gheață

Scufundarea în apa rece pare să fi câștigat mai multă atenție în ultima vreme, deoarece este benefică atunci când este făcută în siguranță.

Avantaje și dezavantaje

S-a demonstrat că băile cu gheață activează AMPK în teste cu rozătoare. Nu s-au efectuat încă studii asupra oamenilor, dar având în vedere cât de similar reacționăm la stimuli, acest lucru ar putea avea același efect și asupra oamenilor.

Dacă te simți confortabil cu frigul, consultă-ți medicul și încearcă această metodă.

3. Post intermitent ghidat (nu o dietă de înfometare!)

Nu pot sublinia suficient acest lucru. Am văzut mulți oameni eșuând în călătoria lor de post intermitent pentru că se limitează la minim, gândindu-se că trebuie să se înfometeze pentru a obține rezultatele.

Pentru a activa AMPK prin postul intermitent, o persoană nu ar trebui să scadă drastic cantitatea de alimente.

În schimb, ar trebui să urmeze o abordare personalizată a postului. Aceasta elimină, de asemenea, preocupările legate de urmărirea, căutarea de rețete sănătoase, calcularea și multe altele.

Pentru o pierdere sănătoasă în greutate și o metabolism îmbunătățit, este esențial să urmezi o abordare personalizată a postului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post